Památník ve filmu, film o památníku

Památník Tomáše Bati je vrcholným dílem architekta F. L. Gahury, jednoho z hlavních tvůrců zlínské architektonické tradice. Dokument České televize s pracovním názvem Zlínský klenot však nebude jen o okolnostech vzniku památníku a jeho obnově, která v těchto dnech vrcholí. Autorem scénáře je Evžen Gogela, režisérem Jakub Motejzík, kameramanem Martin Štěpánek. Film představí charakter Tomáše Bati a především…

Aktuální stav obnovy

Dnes proběhl další kontrolní den. Práce pokračují dle harmonogramu, zasklení je ze tří čtvrtin dokončeno. Dosud nebylo rozhodnuto o správném odstínu modré. Při stavebním průzkumu bylo zjištěno, že sloupy a stěny kolem schodiště byly natřeny na modro. Původní nátěr však byl velmi tmavý a zřejmě brzy přemalován na světlejší odstín, neboť na černobílých fotografiích z interiéru…

Co pro Vás znamená památník?

Obeslali jsme významné osobnosti nejen z oblasti architektury a kultury s žádostí o pár slov k památníku. Naše otázky zněly takto: Co pro Vás znamená Památník Tomáše Bati, jaké emoce ve Vás vzbuzuje? Vnímáte jej jako „zlínský klenot“? Co budete v „památníku“ hledat, pokud jej navštívíte, eventuálně – co by v něm návštěvník měl hledat? Antonín Bajaja, spisovatel: Jistěže jde…

Fotografie

Historické fotografie, které na tomto webu publikujeme, nám poskytl Státní okresní archiv Zlín. Spolupráce města a archivu je velmi dobrá, ba přímo skvělá. Pracovníci archivu v čele s ředitelem Davidem Valůškem nám vždy ochotně poskytují potřebné materiály fotografické i textové. Pokud jde o fotografie památníku, mají jich k dispozici poměrně velké množství, většinou jsou jejich autory zlínští novináři a fotografové…

Financování

S opravou či rekonstrukcí jakékoliv nemovité památky je spojeno velké množství přípravy a činností, nejinak je tomu u obnovy památníku. Zahájení stavebních prací tedy předcházel stavebně historický průzkum, následovala architektonická studie, předprojektová a projektová příprava, archeologický průzkum. Kromě samotného památníku je potřeba vybudovat také zázemí pro personál a návštěvníky (může se zdát neuvěřitelné, že dříve si…

Obnova památníku

Památník již jako Dům umění byl zapsán do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek v roce 1958. V 90. letech minulého století iniciovalo město Zlín převod budovy ze státu do vlastnictví města. Návrat k původnímu účelu budovy umožnilo především přestěhování Filharmonie Bohuslava Martinů do kongresového centra v roce 2011. Intenzivně se hledaly především zdroje na rekonstrukci. V roce 2013 město Zlín…

Účel památníku

Když Tomáš Baťa 12. července 1932 zemřel při havárii svého letadla, byl to pro všechny šok. O rok později vyrostl nad Zlínem památník T. Bati dle projektu F. L. Gahury, jenž svůj záměr vyjádřil těmito slovy: „Účel památníku je ideový. Proto je třeba dát použitému konstruktivnímu standardu ideovou náplň i formu. Chtěl bych, aby architektura…