Obnova památníku

Památník již jako Dům umění byl zapsán do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek v roce 1958. V 90. letech minulého století iniciovalo město Zlín převod budovy ze státu do vlastnictví města. Návrat k původnímu účelu budovy umožnilo především přestěhování Filharmonie Bohuslava Martinů do kongresového centra v roce 2011. Intenzivně se hledaly především zdroje na rekonstrukci. V roce 2013 město Zlín…

Účel památníku

Když Tomáš Baťa 12. července 1932 zemřel při havárii svého letadla, byl to pro všechny šok. O rok později vyrostl nad Zlínem památník T. Bati dle projektu F. L. Gahury, jenž svůj záměr vyjádřil těmito slovy: „Účel památníku je ideový. Proto je třeba dát použitému konstruktivnímu standardu ideovou náplň i formu. Chtěl bych, aby architektura…