V podstatě by se dalo říci, že obnova Památníku byla zahájena 6. října 2006 na konferenci Památník Tomáše Bati ve Zlíně. Záznam příspěvků naleznete ZDE.

Autorem projektu obnovy je Ing. Petr Všetečka.

Celkové náklady mírně přesáhly 50 mil. Kč, z toho si samotná obnova Památníku, kterou zrealizovala společnost Zlínstav, a. s., vyžádala 42,5 mil. Kč – největší část pokryla dotace Ministerstva kultury ve výši 32 mil. Kč.

Zázemí Památníku – tzv. infopoint se za spoluúčasti Zlínského kraje připravil ve vedlejší budově gymnázia na adrese nám. T. G. Masaryka 2734 (bývalý Studijní ústav).

Samotná rekonstrukce trvala 1,5 roku (od prosince 2016). Dominantou prostoru se stala věrná maketa Baťova letounu, která byla instalována při slavnostním otevření Památníku v květnu 2019.

Veřejná sbírka na obnovu Památníku měla zřízen účet č. 5515222/0800, podrobnosti naleznete ZDE.