CENÍK VSTUPNÉHO

platný od 1. 4. 2022

 

Základní 99 Kč
Snížené: děti 7 – 15 let, studenti, důchodci starobní a invalidní, dále po předložení průkazů: ISIC, ITIC, GO25 (IYTC card), ZTP a ZTP/P včetně jejich doprovodu, ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky a Uměleckohistorické společnosti 49 Kč
Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě (do 15 let) / 2 dospělí + 2 děti 199 Kč
Děti do 6 let včetně, pedagogové doprovázející třídu žáků/studentů zdarma
Skupinová sleva od 15 osob 10 %
Edukační program pro děti (1 dítě do 15 let + 1 doprovod) 49 Kč
Další osoba jako doprovod k edukačnímu programu 49 Kč
Fotografování zdarma

 

PŘIJÍMÁME PLATBY KARTOU

CENÍK PRONÁJMU

platný od 1. 9. 2021

 

½ hodina 1 hodina
Budova PTB 650 Kč 1.300 Kč
Zázemí – Infopoint PTB 500 Kč 1.000 Kč

Úhrada za pronájem je na základě fakturace. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Za každých dalších započatých 30 min bude účtována cena dle platného ceníku.

Budova PTB:         1. NP 651 m2, 2. NP 309 m2, 3. NP 632 m2 (pronájem pouze celé budovy)

Zázemí – Infopoint:   222 m2
Využití toalet a sprch, odložení osobních věcí, kuchyňská linka, data projektor, společenský prostor.

Pronájem na max. 2 po sobě jdoucí dny (tj. 20 hod.).

Vždy je nutná přítomnost personálu.

Případné výjimky z uvedeného ceníku podléhají schválení Radou města Zlína.

Zvýhodněný pronájem:

Studentské projekty zdarma

Akce a projekty konané v Památníku nesmí být v rozporu s pietní funkcí budovy.