MIMOŘÁDNÉ DNY A PROVOZNÍ VÝJIMKY

Termín a název dne Vstup zdarma Zavřeno Otevřeno se vstupným
1. ledna – Nový rok x
8. března – MDŽ (vstup zdarma jen pro ženy) x
3. dubna – výročí narození T. Bati x
7. a 9. dubna – Velký pátek a Velikonoční neděle x
10. dubna – Velikonoční pondělí x
1. května – Svátek práce x
8. května – Den vítězství x
19. května – Galerijní a muzejní noc x
27. května – výročí znovuotevření PTB x
30. června – poslední den školního roku x
 5. a 6. července – Den slovanských věrozvěstů a Den upálení Jana Husa x
12. července – výročí úmrtí T. Bati x
28. září – Den české státnosti x
30. září – 1. října – Den architektury x
28. října – Den vzniku Československa x
17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii x
24. – 26. 12. – Štědrý den, vánoční svátky x
31. prosince – Silvestr x