• 12. července 1932 – při letecké havárii zahynul Tomáš Baťa, zakladatel firmy a starosta Zlína
 • 21. března 1933 – započalo se se stavbou Památníku dle projektu F. L. Gahury
 • 12. července 1933 – proběhlo slavnostní otevření Památníku v den prvního výročí úmrtí T. Bati.
 • do konce r. 1933 – Památník navštívilo asi 50 000 osob
 • do začátku r. 1936 – Památník navštívilo 200 000 osob
 • v roce 1948 – Památník přejmenován na Dům umění
 • v letech 1954-55 – Objekt přebudován na koncertní sál a galerii
 • 28. ledna 1985 – Dům umění (Památník Tomáše Bati) zapsán do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek
 • 90. léta 20. století – město Zlín začalo vyjednávat se státem o převodu Památníku do majetku města
 • 6. října 2006 – konala se konference o budoucím Památníku (město Zlín, Nadace T. Bati, Transat architekti, hosté: Eva Jiřičná, Karel Ksandr, Ladislav Lábus, Emil Přikryl), vzešly tyto závěry:

– Památník by se měl vrátit do původního stavebního stavu a k původní ideové funkci, a to včetně letadla
– je třeba podpořit původní architektonický záměr charakterizující osobnost Tomáše Bati a jeho vlastnosti
– stavba je sama o sobě uměleckým objektem, vitrínou, esencí baťovské filosofie

 • 3. listopadu 2011 – Ministerstvo financí zaslalo dopis o přidělení dotace na obnovu Památníku ve výši 32 mil. Kč
 • 15. prosince 2011 – Zastupitelstvo města Zlína schválilo záměr navrátit Památník T. Bati do původní podoby
 • 2011 – Památník (Dům umění) opustila filharmonie, která se přestěhovala do nového Kongresového centra
 • 19. dubna 2013 – zahájena veřejná sbírka na obnovu Památníku Tomáše Bati
 • 16. května 2013 – Zastupitelstvo města Zlína zřídilo Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati
 • 2013 – z Památníku (Domu umění) se odstěhovala i Krajská galerie výtvarného umění (do 14|15 Baťova institutu)
 • 25. července 2013 a 16. června 2015 – proběhly dva workshopy o obnově Památníku Tomáše Bati
 • prosinec 2016 – započala obnova Památníku
 • 23. května 2019 – věrná maketa Baťova letounu Junkers F-13ge instalována do Památníku
 • 27. května 2019 – slavnostní otevření Památníku Tomáše Bati

Sestaveno s využitím údajů ze stavebně-historického průzkumu památníku Tomáše Bati zpracovaného Petrem Všetečkou a spolupracovníky v letech 2000–2001.