• 12. července 1932 zemřel při letecké havárii Tomáš Baťa, zakladatel firmy
 • 21. března 1933 se započalo se stavbou památníku dle projektu F. L. Gahury
 • 12. července 1933 proběhlo slavnostní otevření památníku v den prvního výročí úmrtí T. Bati.
 • do konce roku 1933 památník navštívilo asi 50 000 osob
 • do začátku r. 1936 památník navštívilo 200 000 osob
 • V letech 1954-55 byl památník přebudován na koncertní sál a galerii a přejmenován na Dům umění
 • 28.1. 1985 byl Dům umění – Památník Tomáše Bati zapsán do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek
 • 90. léta 20. století – město Zlín začalo vyjednávat se státem o převodu památníku do majetku města
 • 6. října 2006 se konala konference o budoucím památníku (město Zlín, Nadace T. Bati, Transat architekti, hosté: Eva Jiřičná, Karel Ksandr, Ladislav Lábus, Emil Přikryl)s těmito závěry:

– památník by se měl vrátit do původního stavebního stavu a k původní ideové funkci a to včetně letadla
– je třeba podpořit původní architektonický záměr charakterizující osobnost Tomáše Bati a jeho vlastnosti
– stavba je sama o sobě uměleckým objektem, vitrínou, esencí baťovské filosofie

 • 3. listopadu 2011 zaslalo Ministerstvo financí dopis o přidělení dotace na obnovu památníku ve výši 32 mil. Kč
 • 15. prosince 2011 schválilo Zastupitelstvo města Zlína záměr navrátit památník T. Bati do původní podoby
 • 2010 – památník-Dům umění opustila filharmonie, která se přestěhovala do nového kongresového centra
 • 19. dubna 2013 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu památníku Tomáše Bati, číslo účtu 5515222/0800
 • 16. května 2013 zřídilo Zastupitelstvo města Zlína Fond na obnovu památníku Tomáše Bati
 • 2013 – z památníku-Domu umění se odstěhovala i Krajská galerie výtvarného umění (do 14|15 Baťova institutu)
 • 25. července 2013 a 16. června 2015 proběhly dva workshopy o obnově památníku
 • prosinec 2016 – započala obnova památníku

Sestaveno s využitím údajů ze stavebně-historického průzkumu památníku Tomáše Bati zpracovaného Petrem Všetečkou a spolupracovníky v letech 2000–2001