Obchodní podmínky, Reklamační řád, REGISTRACE (VYTVOŘENÍ ÚČTU), Ochrana osobních údajů

Platné pro statutární město Zlín, provozovatele Památníku Tomáše Bati a Infopointu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.

  1. Obchodní podmínky
  2. Registrace (vytvoření účtu)
  3. Reklamační řád
  4. Ochrana osobních údajů

1. Obchodní podmínky

Statutární město Zlín (dále jen „SMZ“), se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jež je provozovatelem webu www.pamatnikbata.eu, stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností SMZ a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím prodeje online a veškeré s tímto související vztahy.

Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

SMZ je pořadatelem Akce konané v Památníku Tomáše Bati a Infopointu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně a prostřednictvím systému Colosseum zajišťuje rezervace a prodej vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, na základě smluvního vztahu se SMZ. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi „Nakupujícím“ a SMZ. Veškeré nároky a reklamace jsou posuzovány dle reklamačního řádu. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje „Nakupující“ Obchodní podmínky SMZ a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád provozovatele.

Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito obchodními podmínkami řídit a platební podmínky akceptovat.

MOŽNOSTI REZERVACE | NÁKUPU – OBJEDNÁNÍ VSTUPENEK

V této sekci naleznete seznam všech typů úhrad a doručení, které rezervační systém nabízí.

Počet vstupenek nakoupených na jeden nákup je limitován na 6 vstupenek!

Povolené typy úhrad a doručení vstupenek jsou vždy uvedeny v Košíku, který se zobrazí po vybrání počtu vstupenek v akci.

Pokud již vstupenky na akci není možné ani rezervovat, ani zakoupit, je u akce uvedeno „Online předprodej byl ukončen“.

Po dokončení rezervace/nákupu vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí referenční číslo a detaily dané rezervace/ objednávky – jméno zákazníka, vybrané vstupenky, platnost, typ úhrady a doručení vstupenek. V případě nákupu e-vstupenek je možné vstupenky rovnou vytisknout.

Rezervované vstupenky je nutné uhradit do data platnosti rezervace a to dle Vámi vybraného způsobu platby (na prodejním místě, online metodami).

Typy úhrad:

Hotově / Osobně – rezervace vstupenek, které budou uhrazeny na prodejním místě v Infopointu Památníku Tomáše Bati  v hotovosti nebo kartou.

Kartou online / eVstupenka – nákup vstupenek, které budou uhrazeny platební kartou prostřednictvím online platební brány GPwebPay

 

Provozovatel, SMZ, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v Infopointu Památníku Tomáše Bati a online přes www.pamatnikbata.eu. Za pravost vstupenek zakoupených mimo tato místa, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).

Provozovatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících a termínů.

Provozovatel akcí si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek.

Podmínky náhradního termínu konání nebo způsobu vrácení vstupného v případě zrušení akce ze strany Provozovatele budou uvedeny na webu pamatnikbata.eu.

Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány na základě stanoviska Porovozovatele a reklamující bude vyrozuměn v nejbližším možném termínů nejpozději však do 30 dnů od nahlášení reklamace. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na pamatnikbata@zlin.eu .

V případě zrušení Akce Provozovatelem, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. Provozovatel nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Nakupujícího na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (platby kartou) se nevrací!

ONLINE PLATEBNÍ METODY

Kartou online via GPwebPay.
ZABEZPEČENÍ! Platba bankovní kartou online probíhá na základě platební brány na osvědčeném systému GP webpay. Tento systém umožňuje přijímat bankovní karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro při on-line zabezpečených transakcích. Hlavní výhodou systému je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran – držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky. 

 Jak uhradit vstupenky online?

Po výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek prostřednictvím tlačítka ZAPLATIT. Po kliknutí na toto tlačítko Vás systém přesměruje do systému GP webpay, kde budete vyzváni k zadání údajů o Vaší kartě, kterou budete vstupenky hradit (číslo a platnost karty, kontrolní kód – CVC 2,CVV2). Na této obrazovce uvidíte jméno obchodníka, kterému částku za vstupenky hradíte, částku za Vámi vybrané vstupenky a číslo objednávky.

Pokud využíváte zabezpečenou kartu v 3-D Security System, budete na následující stránce vyzváni k zadání hesla pro autorizaci platby po internetu.

Jestliže bude platba kartou v systému GP webpay úspěšná, bude Vaší objednávce přiděleno identifikační číslo a automaticky budete přesměrováni zpět na rezervační portál, kde budete informováni o kladném výsledku. Následně budete mít možnost si vytisknout přehled vstupenek uhrazených bankovní kartou.

Pokud bude úhrada vstupenek neúspěšná, budete také automaticky přesměrováni zpět do rezervačního portálu, kde se zobrazí výsledek platby a výběr další manipulace se vstupenkami.

K nepotvrzení autorizace platby může dojít z následujících důvodů:

omylem vyplněny špatné údaje o platební kartě,

v době platby nebyla na účtu zákazníka dostatečná hotovost k provedení platby,

platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nezbytné obrátit se přímo na vydavatele karty – Vaši banku,

technický problém nebo jiný problém s kartou – expirace, překročen limit, technický problém v autorizačním centru apod.

eVSTUPENKA

elektronická vstupenka ve formátu A4, kterou je nutné si vytisknout, 

je platná v barevném i černobílém provedení,

je vždy dostupná v sekci „MŮJ ÚČET“,

K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Provozovatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

2. Registrace (vytvoření účtu)

Registrace na rezervačním portálu je nepovinná v případě, že máte zájem o rezervaci vstupenek s následnou platbou na pokladně předprodeje (Hotově/ Osobně).

U všech dalších typů rezervací, objednávek a nákupu vstupenek je registrace povinná. Pokud registraci neprovedete před výběrem akce a vložením vstupenek do virtuálního Košíku, budete k ní vyzváni během rezervace /objednávky /nákupu, případně Vám systém automaticky vytvoří účet přes tzv. „Rychlý nákup“.

Výhodou registrace na rezervačním portále je následný přístup k rezervacím/objednávkám uživatele, které vytvořil prostřednictvím tohoto rezervačního portálu nebo které prostřednictvím tohoto rezervačního portálu zakoupil platební kartou on-line. Přehled rezervací, objednávek a zakoupených vstupenek zobrazíte přes seznam „MŮJ ÚČET“.

Součástí registrace je i možnost zaškrtnutí volby „Souhlasím se zasíláním aktualit emailem“. Takto Vám neunikne žádná premiéra a budete včas vědět o všech aktualitách nebo případných změnách, které mohou v programu nastat.

Postup při registraci:

Klikněte na ikonu „Registrujte se“, de budete přesměrováni na odkaz Registrace.

Vyplňte všechny povinné údaje.

Pokud chcete být informováni o všech novinkách rezervačního systému, zaškrtněte „Souhlasím se zasíláním aktualit emailem“.

Potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Registrovat.

Při každém dalším nákupu nebo rezervaci vstupenek se pak přihlásíte do systému přes „MŮJ ÚČET“ vyplněním e-mailu a hesla.

Úpravy Vaší registrace provedete po přihlášení na „MŮJ ÚČET“ a kliknutím na odkaz „Úprava údajů“.

Zapomenuté heslo

V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu ZAPOMENUTÉ HESLO v sekci „MŮJ ÚČET“.

SEZNAM „MÉ NÁKUPY“

Registrovaný uživatel portálu rezervačního systému má možnost přes ikonu „Mé nákupy“ zobrazit si seznam svých rezervací/objednávek, které prostřednictvím tohoto portálu vytvořil nebo které zakoupil platební kartou on-line.
Po přihlášení do seznamu „Mé nákupy“ se zobrazí přehled všech Vašich rezervací/objednávek. Kliknutím na ikonu „detail“ získáte detail o vybraných vstupenkách.
Pokud jste při výběru vstupenek zadali způsob doručení eVstupenka, vytisknete si tuto vstupenku právě v tomto seznamu.

3. Reklamační řád

Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení Vstupenek jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Infopoint Památníku Tomáše Bati, nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, nebo emailem pamatnikbata@zlin.eu nebo telefonicky +420 575 570 720. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace obsahu Vstupenek, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Nakupující na prodejním místě přímo nebo telefonicky +420 575 570 720 nebo emailem na pamatnikbata@zlin.eu. Nakupujícímu bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je nakupující povinen vrátit vydané vstupenky.

Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Nakupujícímu vznikla je Nakupující povinen uplatnit vůči Provozovateli.

Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.

4. Ochrana osobních údajů při nákupu vstupenek online

Uděluji tímto statutárnímu městu Zlín, provozovateli Památníku Tomáše Bati a Infopointu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „Správce“), se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, jež je provozovatelem Památníku Tomáše Bati a společnosti Perfect System, s.r.o. (dále jen „CT“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981, jež je provozovatelem portálu ColosseumTicket.cz, jako sprostředkovateli platební brány, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

• jméno, příjmení
• e-mail
• telefon
• ulice, město, PSČ, země
• heslo – v zašifrované formě
• IP adresa
• soubory cookie

Účelem zpracování osobních údajů je:
Zlepšení komfortu Nakupujícího z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

Doba zpracování osobních údajů je:
5 let od udělení souhlasu.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
Používáme kódy od společností Google Inc (Google Tag manager, Adwords, Google Analytic). Seznam.cz, a.s. (Sklik) a Facebook Ireland Ltd., které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a zákazníků portálu.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Nakupujícího a serverem Správce/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Nakupující je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu pamatnikbata@zlin.eu anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet“. Nakupující rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.

Cookies na stránkách www.pamatnikbata.eu je využíváno také pro:

Technické – zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. zvětšování písma, nastavení webu pro slabší zrak
Google Analytics – jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies do vašeho počítače zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto internetových stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Jaké osobní údaje Památník Tomáše Bati shromažďuje?

Při nákupu vstupenek:
– jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, případně adresa, pokud je nutná např. k doručení vstupenky či jiného zboží,
– případně další údaje vyžadované provozovatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které jsou v nákupním formuláři označeny ikonou (i)

Pokud se registrujete a vytvoříte si profil:
– jméno, příjmení, e-mail,
– fotku, pokud se registrujete přes Facebook nebo pokud si ji sami nahrajete,
– stejné údaje jako při nákupu vstupenky, v případě že si koupíte vstupenku prostřednictvím profilu.

Pro účely zasílání novinek od porovozovatele:
– Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let.
– V případě výslovného souhlasu se zasíláním novinek provozovatele můžeme předat určité osobní údaje nutné ke spárování vašich profilů Facebooku, který vám následně může zobrazovat nabídky provozovatele na další pro vás zajímavé akce.
– Souhlas se zasíláním novinek od Památníku Tomáše Bati můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky.

Společnosti Google, kde jsou však vaše data anonymizovaná a pokud udělíte výslovný souhlas, tak tím dáváte souhlas i dalším subjektům, př. Facebook, Instagram) pro účely zasílání novinek a zobrazování personalizovaných reklam.

Subjekt údajů – Nakupující svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení

  • informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Výše uvedený Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný pro účel uskutečnění nákupu (objednávka/rezervace) vstupenky. Nákup vstupenky a plnění smluvního vztahu se řídí Obchodními podmínkami.