Financování

S opravou či rekonstrukcí jakékoliv nemovité památky je spojeno velké množství přípravy a činností, nejinak je tomu u obnovy památníku. Zahájení stavebních prací tedy předcházel stavebně historický průzkum, následovala architektonická studie, předprojektová a projektová příprava, archeologický průzkum. Kromě samotného památníku je potřeba vybudovat také zázemí pro personál a návštěvníky (může se zdát neuvěřitelné, že dříve si…