Další prezentace pracovního sešitu Památníku v zahraničí

Na jaře letošního roku se nám zdařilo prezentovat pracovní sešity k edukačnímu programu pro děti na mezinárodním knižním veletrhu v Bologni, kde se setkaly s kladnou odezvou ze strany dětských čtenářů. Těší nás, že v návaznosti na tuto zdařilou spolupráci mohly putovat naše edukační listy také na nedávný knižní veletrh do Frankfurtu nad Mohanem. Letos proběhl již 74.…