Fotoreport ze Speciálního prohlídkového dne

Náš Speciální prohlídkový den v Památníku přilákal na státní svátek 28. října téměř 400 návštěvníků. Velkým lákadlem byly prohlídky koncipované do stylu 30. let, kdy naši průvodci oblékli dobové oděvy a doplňky. Ozvláštněním sváteční akce byla také přítomnost členů Luhačovického okrášlovacího spolku Calma.   Zájem ze strany veřejnosti byl enormní. Návštěvníci přicházeli na prohlídky již od…

Architekt Josef Němec navštívil Památník

Významný brněnský architekt Josef Němec je letošním laureátem Ceny Vladimíra Karfíka udílené Blokem architektů a výtvarníků ve spolupráci se statutárním městem Zlín již od r. 1991. Ing. arch. Josef Němec (nar. 1928 v Dolním Němčí) studoval na Baťově škole umění a projevil nyní, u příležitosti své cesty do Zlína, přání navštívit Památník Tomáše Bati. Přivítali jsme…

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKOVÝ DEN NA STÁTNÍ SVÁTEK 28. ŘÍJNA

V rámci oslav 101. výročí vzniku československého státu je Památník dne 28. října OTEVŘEN návštěvníkům. Navíc se můžete těšit na velké zpestření – prohlídky koncipované v dobových kostýmech. Pondělní státní svátek jsme se rozhodli pojmout vskutku stylově. Naši průvodci obléknou šaty a doplňky z 30. let minulého století. A to není všechno! Ke spolupráci jsme pro tento…

Report ze Dne architektury v Památníku

V pořadí již po deváté se konal začátkem října popularizační festival nazvaný Den architektury. Cílem akce je seznámit odbornou i laickou veřejnost s významnými architektonickými památkami minulosti, pozoruhodnými stavbami současnosti i nejlepšími urbanistickými počiny v Česku a na Slovensku. Den architektury zaštiťuje Česká komora architektů. Jednou z hlavních akcí Dne architektury ve Zlíně byl v sobotu 5. října…

„Konečně BEZ UŠÍ!“ Setkání s profesorem Vladimírem Šlapetou

V pondělí 16. 9. 2019 nás poctil svou návštěvou velmi vzácný host – přední odborník na moderní architekturu Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. Profesor Vladimír Šlapeta se narodil v Olomouci v r. 1947. Po vzoru svého otce Lubomíra Šlapety vystudoval architekturu. Svůj život profesně spojil zejména s Ostravou, Brnem a Prahou. Tento historik architektury 20. století a vysokoškolský…

Památník získal dvě mimořádná ocenění

Vážíme si toho, že obnova Památníku T. Bati se dočkala dvou prestižních ocenění od odborné veřejnosti. Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro obdržel autor projektu architekt Petr Všetečka a statutární město Zlín. Další cena Opera Historica byla Památníku udělena Správou pražského hradu a hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Národní památkový ústav oceňuje nejlepší počiny v…