Památník Tomáše Bati
nám. T. G. Masaryka 2570
760 01 Zlín

vedoucí: Mgr. Jana Válková
tel.: 577 630 327
e-mail: janavalkova@zlin.eu

Provozovatel
Statutární město Zlín
Odbor kultury a památkové péče

náměstí Míru 12
760 01 Zlín
IČO: 00283924

www.zlin.eu

PAMÁTNÍK ZAHÁJÍ ČINNOST DO KONCE ROKU 2018, PO DOBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ VE VEDLEJŠÍ BUDOVĚ GYMNÁZIA (BÝVALÝ STUDIJNÍ ÚSTAV)